Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ajuga genevensis
Ajuga iva
Ajuga laxmannii
Achillea distans
Acanthus spinosus
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Actaea spicata
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Achillea grandiflora
Adiantum capillus-veneris
Alcea rosea
Alcea setosa
Alchemilla acutiloba
Alchemilla amphisericea
Alchemilla aroanica
Alchemilla bulgarica
Allium amethystinum