Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium ampeloprasum
Arenaria biflora
Allium amethystinum
Aethionema iberideum
Arenaria cretica
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Aethionema cordatum
Achillea coarctata
Achillea abrotanoides
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anethum graveolens Άνηθος
Allium achaium
Anogramma leptophylla
Arenaria gionae
Angelica sylvestris
Alliaria petiolata
Aethionema carlsbergii
Anemone sylvestris
Alkanna tubulosa
Anemone pavonina