Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alchemilla bulgarica
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acheta domesticus Αχέτα η κατοικίδια
Achillea ambrosiaca
Alchemilla aroanica
Alchemilla amphisericea
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Alchemilla acutiloba
Alnus glutinosa Κλήθρο
Alopecurus vaginatus
Alcea setosa
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Achillea holosericea
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Althaea armeniaca
Althaea cannabina
Althaea officinalis
Althenia filiformis
Alopecurus gerardii
Allium vineale