Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cuscuta campestris
Cuscuta europaea
Cuscuta monogyna
Cuscuta palaestina
Cuscuta pedicellata
Cuscuta planiflora
Cuscuta suaveolens
Cutandia maritima
Cutandia stenostachya
Cydonia oblonga Κυδωνιά
Cyathophylla chlorifolia
Cyclamen creticum
Cyclamen hederifolium
Cyclamen persicum
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος
Cymbalaria microcalyx
Cynara cardunculus
Cynara cornigera
Cynara scolymus
Cynodon dactylon