Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onobrychis gracilis
Onobrychis hypargyrea
Onobrychis pindicola
Onobrychis sphaciotica
Ononis diffusa
Ononis mitissima
Ononis ornithopodioides
Ononis pubescens
Ononis pusilla
Ononis reclinata
Ononis serrata
Ononis variegata
Ononis verae
Onopordum argolicum
Onopordum laconicum
Onopordum majorii
Onopordum messeniacum
Onopordum tauricum
Onosma elegantissimum
Onosma epiroticum