Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Serapias vomeracea laxiflora
Seseli libanotis libanotis
Silene integripetala lidenii
Solanum luteum luteum
Satureja montana macedonica
Silene roemeri macrocarpa
Silene vulgaris macrocarpa
Satureja horvatii macrophylla
Sanguisorba minor magnolii
Sinapis alba mairei
Scleranthus perennis marginatus
Suaeda maritima maritima
Scabiosa atropurpurea maritima
Scirpus maritimus maritimus
Stellaria media media
Stachys swainsonii melangavica
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Solenopsis minuta minuta
Scorzonera mollis mollis