Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scilla autumnalis
Scilla bifolia
Scilla hyacinthoides
Scilla messeniaca
Scilla nana
Scirpus cernuus
Scirpus holoschoenus
Scirpus litoralis
Scirpus mucronatus
Scirpus setaceus
Scirpus supinus
Scirpus sylvaticus
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Scorzonera cana
Scorzonera cretica