Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja juliana
Salvia teddii
Salvia verbenaca
Satureja myrtifolia
Salvia verticillata
Sagittaria sagittifolia
Salvia virgata
Satureja nervosa
Salvia viridis
Saxifraga exarata
Satureja pilosa
Satureja sphaciotica
Satureja spinosa
Satureja thymbra
Samolus valerandi
Salvia argentea
Sanguisorba cretica
Saccharum strictum
Salvia candidissima
Scabiosa sphaciotica