Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene cretica
Silene cythnia
Silene damboldtiana
Silene densiflora
Silene dirphya
Silene discolor
Silene echinosperma
Silene fabarioides
Silene frivaldszkyana
Silene fruticosa
Silene gallica
Silene goulimyi
Silene graeca