Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petrorhagia ochroleuca
Pimpinella rigidula
Pimpinella pretenderis
Pimpinella peregrina
Pimpinella cretica
Petrorhagia obcordata
Papaver lecoqii
Papaver hybridum
Pimpinella anisum
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Pilea microphylla
Picea abies Ερυθροελάτη
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Parnassia palustris
Plantago afra
Picris pauciflora
Petrorhagia graminea