Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum palustre
Peucedanum schottii
Peucedanum stridii
Paspalum paspalodes
Peucedanum vourinense
Phacelurus digitatus
Phagnalon graecum
Phagnalon pygmaeum
Phlomis floccosa
Phagnalon rupestre
Phagnalon saxatile
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Phalaris aquatica
Pedicularis friderici-augusti
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Phalaris minor
Phyllitis sagittata