Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Parapholis marginata
Petrorhagia dianthoides
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis graeca
Parentucellia latifolia
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Passer domesticus Σπουργίτης
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petromarula pinnata
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica
Petrorhagia cretica
Peucedanum carvifolia