Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pimpinella cretica
Pimpinella peregrina
Pimpinella pretenderis
Pimpinella rigidula
Pimpinella saxifraga
Petrorhagia thessala
Petrorhagia velutina
Paronychia capitata
Petroselinum crispum
Plantago afra
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Peucedanum achaicum
Peucedanum aegopodioides
Pancratium maritimum
Peucedanum aequiradium
Polycnemum heuffelii