Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malcolmia orsiniana angulifolia
Myosotis arvensis arvensis
Minuartia verna attica
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Malcolmia graeca bicolor
Matthiola longipetala bicornis
Molinia caerulea caerulea
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Mentha pulegium cephalonia
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Muscari pulchellum clepsydroides
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Mentha spicata condensata
Malva cretica cretica
Myosotis sylvatica cyanea
Moenchia erecta erecta
Mentha pulegium erinoides
Minuartia hirsuta eurytanica
Medicago sativa falcata