Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus sativus
Lathyrus pratensis
Lathyrus pallescens
Lathyrus ochrus
Lamyropsis cynaroides
Lamium album
Lathyrus nissolia
Lamyropsis carpinii
Lathyrus neurolobus
Lathyrus laxiflorus
Lamium purpureum
Lamarckia aurea
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus hirsutus
Lamium moschatum
Lathyrus hierosolymitanus
Leonurus marrubiastrum
Lathyrus hallersteinii
Lamium maculatum
Lagurus ovatus