Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum bienne
Lophochloa pubescens
Leontodon graecus
Linum catharticum
Linum elegans
Linum euboeum
Lathyrus digitatus
Linum hellenicum
Listera ovata
Linum tauricum
Linum hologynum
Linum leucanthum
Linum maritimum
Linum nodiflorum
Leontodon tuberosus
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Leonurus cardiaca
Linum phitosianum
Linum pubescens
Luzula nodulosa