Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο
Iberis sempervirens
Iberis umbellata
Illecebrum verticillatum
Impatiens noli-tangere
Imperata cylindrica
Inula britannica
Inula conyza
Inula crithmoides
Inula ensifolia
Inula germanica
Inula hirta
Inula oculus-christi
Inula pseudolimonella
Inula subfloccosa