Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gagea pratensis
Galium incrassatum
Gagea graeca
Galium odoratum
Galium monasterium
Galium capitatum
Galium breviramosum
Galium mirum
Galium melanantherum
Galium avascense
Gagea peduncularis
Galium malickyi
Galium mixtum
Galium monachinii
Galium macedonicum
Galium murale
Galium asparagifolium
Galium ophiolithicum
Galium lucidum
Galium laconicum