Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Crocus olivieri olivieri
Cerastium decalvans orbelicum
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Cytinus hypocistis orientalis
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Centaurea orphanidea orphanidea
Cerastium pumilum palens
Crocus pallasii pallasii
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea affinis pallidior
Carum rigidulum palmatum
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Carex paniculata paniculata
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού
Campanula celsii parnesia
Centaurea athoa parnonia
Campanula patula patula