Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium banaticum bonaticum
Cedrus libanii brevifolia Κέδρος της Κύπρου
Centaurea tymphaea brevispina
Centaurea alba brunea
Corydalis bulbosa bulbosa
Carum rigidulum bulgaricum
Centranthus calcitrapae calcitrapae Κέντρανθος η πεδιλοπαγίδα
Cyclamen graecum candicum
Carex kitaibeliana capillata
Cynoglossum lithospermifolium cariense
Campanula celsii carystea
Centaurea graeca ceccariniana
Campanula celsii celsii
Campanula garganica cephallenica
Cuscuta australis cesattiana
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Crepis foetida commutata
Centaurea grisebachii confusa
Crepis conyzifolia conyzifolia
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό