Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis athoa
Crepis aurea
Crepis auriculifolia
Crepis baldaccii
Crepis biennis
Crepis bithynica
Crepis capillaris
Carex humilis
Crepis cretica
Crepis crocifolia
Carex hostiana
Carex hispida
Carex hirta
Crepis fraasii
Crepis guioliana
Crepis heldreichiana
Crepis hellenica
Crepis incana
Crepis merxmuelleri
Crepis multiflora