Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aegopodium podagraria
Achillea nobilis
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Aceras anthropophorum
Achillea setacea
Aethionema carlsbergii
Aethionema cordatum
Aethionema iberideum
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides
Aethionema retsina
Achillea clypeolata
Achillea coarctata
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Agave americana
Achnatherum calamagrostis
Agrimonia procera
Alchemilla lanuginosa