Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Anthemis cretica cretica
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός
Acrometopa cretensis cretensis Ακρομετώπη η Κρητική
Arenaria conferta conferta
Asperula aristata condensata
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Anthemis cretica columnae
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Allium circinnatum circinnatum
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Ajuga chamaepitys chia
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Arabis alpina caucasica
Anthemis cretica carpatica
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα