Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum taygeteum
Alyssum tenium
Alyssum tortuosum
Alyssum minus Άλυσσο το μικρό
Amaryllis bella-dona
Ammi visnaga
Amorpha fruticosa
Ampelodesmos mauritanica
Anacamptis pyramidalis
Anacyclus clavatus Ανάκυκλος ο ροπαλοφόρος