Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aethionema retsina
Agave americana
Agrimonia procera
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Ajuga genevensis
Ajuga iva
Ajuga laxmannii
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Alcea rosea
Alcea setosa
Alchemilla acutiloba