Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Acrometopa cretensis daedali Ακρομετώπη του Νταίνταλ
Allium guttatum dalmaticum
Amelanchier parviflora dentata Αμελάνχιερ το οδοντωτό
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Allium paniculatum euboicum
Agrimonia eupatoria eupatoria
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Arenaria filicaulis filicaulis
Allium flavum flavum
Arcyptera fusca fusca Αρκύπτερα η μελανή
Allium paniculatum fuscum
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Agrostis gigantea gigantea
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Alkanna graeca graeca