Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Myosotis refracta refracta
Stachys recta recta
Thymus rechingeri rechingeri
Scutellaria rupestris rechingeri
Euphorbia myrsinites rechingeri
Silene radicosa rechingeri
Elymus farctus rechingeri
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Nigella arvensis rechingeri
Raphanus raphanistrum raphanistrum
Centaurea raphanina raphanina
Anemone ranunculoides ranunculoides
Lactuca viminea ramosissima
Myosotis ramosissima ramosissima
Orobanche ramosa ramosa
Sideritis raeseri raeseri
Narcissus poeticus radiiflorus
Silene dichotoma racemosa
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης