Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula abbreviata
Centaurea xylobasis
Asperula arcadiensis
Alchemilla acutiloba
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Centaurea rufidula
Centaurea amplifolia
Centaurea argentea
Centaurea armoracifolia
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Althaea cannabina
Alchemilla amphisericea
Asperula baenitzii
Centaurea macedonica
Asperula boissieri
Althaea officinalis
Centaurea baldaccii
Centaurea calcitrapa
Asperula chlorantha
Crepis sancta