Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Brassica cretica nivea
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Crocus sieberi nivalis
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Solanum nigrum nigrum
Verbascum nigrum nigrum
Papaver argemone nigrotinctum
Arcyptera microptera nigriloba Αρκύπτερα η μελανόλυβη
Aquilegia nigricans nigricans
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Trifolium nigrescens nigrescens
Nigritella nigra nigra
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Vicia sativa nigra
Lathyrus niger niger
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ