Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Inula verbascifolia verbascifolia
Erophila verna verna
Minuartia verna verna
Milium vernale vernale
Galanthus reginae-olgae vernalis
Ophrys vernixia vernixia
Scleranthus annuus verticillatus
Cirsium arvense vestitum
Erodium sibthorpianum vetteri
Dryopteris villarii villarii
Vicia villosa villosa
Allium paniculatum villosulum
Teucrium divaricatum villosum
Lactuca viminea viminea
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Stachys spreitzenhoferi virella
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Origanum vulgare viridulum