Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus thracicus parnassi
Senecio papposus papposus
Veronica panormitana panormitana
Aster tripolium pannonicus
Vicia pannonica pannonica
Allium paniculatum paniculatum
Festuda paniculata paniculata
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Carex paniculata paniculata
Viola palustris palustris
Eleocharis palustris palustris
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Carum rigidulum palmatum
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Centaurea affinis pallidior
Alcea pallida pallida
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Dryopteris villarii pallida
Centaurea cuneifolia pallida
Allium pallens pallens