Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea grisebachii paucijuga
Telephium imperati pauciflorum
Campanula patula patula
Rumex patientia patientia
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Centaurea athoa parnonia
Silene oligantha parnesia
Campanula celsii parnesia
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού
Allium parnassicum parnassicum
Onopordum acanthium parnassicum
Herniaria parnassica parnassica
Scutellaria rupestris parnassica
Saxifraga adsendens parnassica
Anthemis tinctoria parnassica
Silene parnassica parnassica
Inula verbascifolia parnassica
Satureja parnassica parnassica