Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis peloponnesiaca phryne Γουστέρα της Φρύνης
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Polygala supina phodopea
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Pterocephalus perrenis perrenis
Poa bulbosa perligulata
Scorzonera purpurea peristerica
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Scutellaria velenovskyi perhispida
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Sideritis perfoliata perfoliata
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη