Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium favosum
Allium ferrinii
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Allium neapolitanum
Allium frigidum
Allium gomphrenoides
Allium goulimyi
Acinos nanus
Agrostis canina
Allium moschatum
Allium heldreichii
Allium hymettium
Allium integerrimum
Allium longanum
Allium luteolum
Allium macedonicum
Allium maniaticum
Allium melanantherum
Allium meteoricum
Alyssum sphacioticum