Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago lanceolata
Plantago squarosa
Plantago subulata
Plantago weldenii
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Platanus orientalis Πλάτανος
Plumbago europaea
Poa annua
Poa cenisia
Poa cephalonica
Poa compressa
Poa dolosa
Poa hybrida
Poa infirma
Poa jubata
Poa macedonica
Poa media
Poa molinerii
Poa nemoralis