Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lilium rhodopaeum
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Leonurus cardiaca
Leontodon tuberosus
Lathyrus grandiflorus
Limonium antipaxorum
Lathyrus digitatus
Lathyrus clymenum
Leontodon hellenicus
Leontodon graecus
Lathyrus cicera
Lagoecia cuminoides
Lathyrus aphaca
Leontodon cichoraceus
Lathyrus annuus
Leontice leontopetalum
Lens orientalis
Lathyrus angulatus
Lens nigricans
Lens ervoides