Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex acuta
Carex appropinquata
Carex canescens
Carex caryophyllea
Carex cretica
Carex davalliana
Carex depauperata
Carex digitata
Carex distachya
Carex distans
Carex divisa
Carex echinata
Carex extensa
Carex flava
Carex hirta
Carex hispida
Carex hostiana
Carex humilis
Carex illegitima
Carex lasiocarpa