Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis aurea
Antirrhinum siculum
Apium graveolens
Apium nodiflorum
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Aquilegia vulgaris
Arabis bryoides
Arabis collina
Arabis cretica
Arabis glabra
Arabis laxa