Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Dianthus juniperinus heldreichii
Anemone hortensis heldreichii
Cirsium heldreichii heldreichii
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Hieracium cymosum heldreichianum
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Asplenium lepidum haussknechtii
Festuca violacea handelii
Carduus hamulosus hamulosus
Rumex dentatus halacsyi
Potentilla geoides halacsyana
Allium callimischon haemostictum
Salvia pratensis haematodes
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dactylis glomerata hackelii
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Daucus guttatus guttatus
Allium guttatum guttatum
Centaurea spruneri guicciardii