Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erysimum senoneri senoneri
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Silene sedoides sedoides
Stachys swainsonii scyronica
Malcolmia macrocalyx scyria
Viola alba scotophylla
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Teucrium scordium scordium
Teucrium scordium scordioides
Omphalodes luciliae scopulorum
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Solanum nigrum schultesii
Centaurea solstitialis schouwii
Ranunculus sceleratus sceleratus
Carduus kerneri scardicus
Alyssum montanum scardicum
Onobrychis montana scardica
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Iberis saxatilis saxatilis
Campanula saxatilis saxatilis