Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium parnassicum parnassicum
Onopordum acanthium parnassicum
Scutellaria rupestris parnassica
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga adsendens parnassica
Anthemis tinctoria parnassica
Herniaria parnassica parnassica
Inula verbascifolia parnassica
Silene parnassica parnassica
Astragalus thracicus parnassi
Senecio papposus papposus
Veronica panormitana panormitana
Aster tripolium pannonicus
Vicia pannonica pannonica
Allium paniculatum paniculatum
Festuda paniculata paniculata
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Carex paniculata paniculata
Eleocharis palustris palustris
Viola palustris palustris