Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Withania somnifera
Wolffia arrhiza