Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia cuspidata
Vicia dalmatica
Vicia dumetorum
Vicia ervilia
Vicia faba
Vicia hirsuta
Vicia hybrira
Vicia lathyroides
Vicia melanops
Vicia narbonensis
Vicia onobrychioides
Vicia peregrina
Vicia pinetorum
Vicia pubescens
Verbascum nigrum abietinum
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Vicia cretica aegaea
Viscum album album Ιξός
Vicia sativa amphicarpa
Verbascum glabratum bosnense