Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga spruneri
Scaligeria moreana
Saxifraga stribrnyi
Saxifraga tridactylites
Scabiosa argentea
Scabiosa brachiata
Scabiosa epirota
Scabiosa sicula
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa tenuis
Scabiosa triniifolia
Scaligeria halophila
Scaligeria napiformis
Scandix brachycarpa
Scandix macroryncha
Scandix pecten-veneris
Scandix stellata
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Schismus arabicus
Schoenus nigricans