Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Leontodon hispidus hispidus
Lilium carniolicum jankae
Laserpitium siler laeve
Lamium garganicum laevigatum
Lolium rigidum lepturoides
Leontodon taraxacoides longirostris
Luzula luzuloides luzuloides
Luzula multiflora multiflora
Lepidium hirtum nebrodense
Lathyrus niger niger
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Luzula alpinopilosa obscura
Lupinus varius orientalis
Lepidium hirtum oxyotum
Lunaria annua pachyrhiza
Linum perenne perenne
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Lamium garganicum pictum
Luzula spicata pindica
Lapsana communis pisidica