Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galanthus reginae-olgae vernalis
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Galanthus ikariae snogerupii
Gnaphalium roeseri roeseri
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Galium graecum pseudocanum
Galium anisophyllon plebeium
Gnaphalium roeseri pichleri
Galium canum ovatum
Galeobdolon luteum montanum
Geranium molle molle
Gnaphalium hoppeanum magellense
Galium incanum incanum
Galanthus ikariae ikariae
Galium graecum graecum
Gentiana cruciata cruciata
Galium incanum creticum
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Gladiolus communis communis