Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cirsium creticum dictaeum
Centaurea alba deusta
Centaurea affinis denudata
Carthamus dentatus dentatus Κάρθαμος ο οδοντωτός
Ceratophyllum demersum demersum
Campanula topaliana delphica
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium decalvans decalvans
Campanula saxatilis cytherea
Cerastium cymosum cymosum
Centaurea spinosa cycladum
Carlina corymbosa curetum
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Crocus biflorus crewei
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cirsium creticum creticum