Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium gomphrenoides
Agrostis rupestris
Allium frigidum
Allium ferrinii
Agrostis castellana
Achillea cretica
Allium favosum
Allium dilatatum
Agrostis capillaris
Allium cyrilii
Agrostis canina
Allium commutatum
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Agrimonia procera
Achillea collina
Achillea absinthoides
Allium chamaespathum
Allium chamaemoly
Agave americana
Achnatherum calamagrostis