Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Viola velutina
Viola voliotisii
Viola vourinensis
Vulpia bromoides
Vulpia ciliata ciliata
Vulpia fasciculata
Vulpia ligustica
Vulpia muralis
Vulpia myuros
Viola palustris palustris
Vaccaria hispanica grandiflora
Vaccaria pyramidata
Valantia aprica
Valantia hispida
Valantia muralis
Valeriana alliariifolia
Valeriana asarifolia
Valeriana bertiscea
Valeriana crinii crinii
Valeriana crinii epirotica