Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Solenanthus albanicus
Solenanthus stamineus
Solenopsis laurentia
Solenopsis minuta annua
Solenopsis minuta minuta
Solidago virgaurea
Sonchus arvensis arvensis
Sonchus tenerrimus
Sorghum bicolor
Sorghum halepense
Sparganium angustifolium
Sparganium erectum erectum
Sparganium erectum neglectum
Spergula arvensis
Spergula pentandra
Spergularia bocconii
Spergularia diandra
Spergularia heldreichii
Spergularia media
Spergularia rubra